Szklarska Poręba
(75) 717 28 08
Cennik Oferty Specjalne Rezerwacja
VoucherZrób Prezent

Regulamin rezerwacji i obiektu

§ 1

1. Obiekt "KRISTINA Spa” w Szklarskiej Porębie ul. Demokratów 4, zwany dalej Pensjonatem świadczy odpłatnie usługi noclegowe, gastronomiczne, oraz rekreacyjne,prowadząc działalność gospodarczą na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez  Burmistrza Szklarskiej Poręby, dokonanego dnia 01.03.2003 ze zmianami z dnia 15.01.2007r pod numerem 2422

2. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej, która rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu wynajęcia i trwa do godz. 11:00 dnia następnego. Zakwaterowanie w dniu wynajęcia możliwe jest do godz. 22.00.

3. Rezerwacje dokonywane są telefoniczne lub za pośrednictwem poczty e-mail.  Potwierdzeniem rezerwacji telefonicznej lub e-mail jest wpłata zadatku w wysokości 30% kosztów pobytu w terminie 3dni od momentu rezerwacji na rachunek bankowy podany na stronie internetowej www.kristina.pl, podając w tytule nazwisko osoby rezerwującej oraz termin pobytu.

4. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 21dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, obiekt „KRISTINA Spa” zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w wys. 100% w terminie 14dni na podany przez klienta drogą email rachunek bankowy.

5. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji na 14dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu obiekt „KRISTINA Spa” zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku w wys. 50% w terminie 14dni na podany przez klienta drogą email rachunek bankowy.

6. W przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji w terminie krótszym niż 14dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.

7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.

8. Gość przybywający do Pensjonatu zobowiązany jest do dokonania w dniu przyjazdu zameldowania w recepcji zgodnie z przepisami „Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych” wraz z późniejszymi zmianami.

9. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu,lub najpóźniej do godziny 11.00 w dniu następnym. Nie akceptujemy kart płatniczych. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

 

§ 2

1. Aktualny cennik za usługi dostępny jest na stronie internetowej www.willakrystyna.pl

2. Zniżki dla dzieci do 12lat naliczane są na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia.

3. Bezpłatny pobyt dziecka do 3lat przebywającego bez świadczeń, tzn śpiącego i jedzącego z rodzicami, ustalany jest na podstawie dokumentu stwierdzającego datę urodzenia.

4. Pełną odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich opiekunowie. Osoby niepełnoletnie nie mogą pozostawać bez nadzoru, szczególnie w restauracji, na placu zabaw oraz w strefie SPA.

5. Gość przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe winien zgłosić ten fakt podczas rezerwacji i uzyskać na nią zgodę.

6. Właściciel zwierząt domowych zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, aby zwierzę nie zagrażało innym Gościom oraz Pracownikom (smycz, kaganiec)

7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do sal ogólnodostępnych (jadalnia, bar, sala zabaw)

8. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel.

 

§ 3

1. Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim bez zgody pracownika recepcji, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

2. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w „KRISTINA Spa”, mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7:00 - 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika recepcji.

3. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który mieszkając wcześniej rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości bądź szkodę Gościom, Pracownikom Pensjonatu lub osobom trzecim przebywającym w Pensjonacie

 

§ 4

1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem określonym w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.” wraz z późniejszymi zmianami.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję. Nie odpowiadamy za niedogodności powstałe z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie wody lub prądu.

3. Pensjonat ma obowiązek zapewnić swoim Gościom:

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług,

- sprawność urządzeń technicznych.

 

§ 5

1. Wszystkie należności za usługi hotelowe, gastronomiczne oraz rekreacyjne pobiera recepcja, która na życzenie Gościa zobowiązana jest do wystawienia dowodu sprzedaży za pobrane należności.

2. Wjazd i parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie w miejscach przeznaczonych do tego celu. W celu umożliwienia zaparkowania wszystkich pojazdów naszych Gości, prosimy o parkowanie w ściśle wytyczonych polach parkingowych. Parking jest bezpłatny, monitorowany, niestrzeżony. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie.

§ 6

1. Dbając o bezpieczeństwo Gości przebywających w Pensjonacie w większości pomieszczeń ogólnodostępnych oraz na całej posesji zainstalowany jest wizualny system nadzoru.

2. W Pensjonacie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 7:00.

3. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego pobytu Gościa, który mieszkając rażąco narusza regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości bądź szkodę Gościom, Pracownikom Pensjonatu lub osobom trzecim przebywającym w Pensjonacie, nie przestrzega zachowania zgodnego z zasadami dobrego sąsiedztwa w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22:00 do 7:00), awanturuje się, itp.

 

 

§ 7

1. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien, oraz wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych. W przypadku zagubia klucza do rachunku zostanie doliczona kwota 50zł.

2. Prosimy o zgłoszenie wszelkich istniejących uszkodzeń zastałych w pokoju pensjonatowym w momencie zakwaterowania. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i szkody w wyposażeniu, z którego korzystał podczas pobytu w Pensjonacie, a które powstały z jego winy, bądź z winy osób trzecich, przez niego zaproszonych

3. Ze względu na zagrożenie pożarowe Właściciele Pensjonatu proszą swoich Gości o przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej.

4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, na terenie Pensjonatu, zabronione jest używanie grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych oraz gazowych nie stanowiących stałego wyposażenia.

5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

 

§8

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany.

2. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji wysyłki, Pensjonat zobowiązuje się do przechowania tych przedmiotów przez okres maksymalnie 2 miesięcy.

3. Po upływie 2 miesięcy, wyżej wymienione mienie zostanie komisyjnie zniszczone, bądź oddane do utylizacji.

 

§9

1. Oryginał Regulaminu Pensjonatu jest udostępniony do wglądu w recepcji.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r

  • Regulamin rezerwacji i obiektuopis zdjecia
  • Regulamin rezerwacji i obiektuopis zdjecia
  • Regulamin rezerwacji i obiektuopis zdjecia